Silent db 20

Silent-db20 je systém domovej kanalizácie pre splaškové vody a konvenčnú dažďovú kanalizáciu, ktorý spĺňa požiadavky na ochranu proti hluku SIA 181.

Go Back